+4777610201

Instruert Personell Kurs

I større bygninger finnes det ofte elektriske sikringstavler som er bygget på en slik måte at det stilles krav til hvem som kan betjene dem.

En instruert person er definert som en person som har fått opplæring (blitt instruert) i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette kan innebære å skifte sikringer og resette vern eller et motorvern tilhørende arbeidsgivers anlegg i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagpersoner kommer til stedet for å avdekke og rette eventuelle feil. En instruert person skal være tilstrekkelig instruert, og eventuelt overvåket av sakkyndig person, til at han eller hun er i stand til å oppfatte risiko og unngå farer som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm.

En sakkyndig person er definert som en person med teknisk kunnskap og tilstrekkelig erfaring slik at han eller hun er i stand til å hindre fare som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm. I praksis er dette personer som oppfyller relevante krav i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).I større bygninger finnes det ofte elektriske sikringstavler som er bygget på en slik måte at det stilles krav til hvem som kan betjene dem.

En instruert person er definert som en person som har fått opplæring (blitt instruert) i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette kan innebære å skifte sikringer og resette vern eller et motorvern tilhørende arbeidsgivers anlegg i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagpersoner kommer til stedet for å avdekke og rette eventuelle feil. En instruert person skal være tilstrekkelig instruert, og eventuelt overvåket av sakkyndig person, til at han eller hun er i stand til å oppfatte risiko og unngå farer som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm.

En sakkyndig person er definert som en person med teknisk kunnskap og tilstrekkelig erfaring slik at han eller hun er i stand til å hindre fare som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm. I praksis er dette personer som oppfyller relevante krav i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).

Kurset avholdes hos oss men kan også avholdes hos kunde.

Felt som er merket me * må fylles ut

Kursdeltaker

Arctic Installasjon As vil kontakte deg og bekrefte !