+4777610201

Personliftkurs

Det er arbeidsgiverens ansvar å sikre at alle ansatte som driver kranene er kvalifisert og opplært

2011-12-06 Nr. 1357: Forskrift om ytelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

Kapittel 10. Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Sørg for at firmaet og dine ansatte overholder lover og sikkerhetsforskrifter for arbeid i høyden.

Arctic Installation AS er nå et godkjent treningsfirma for Personlift.

Kurset holdes i huset vårt, men det kan også skje på kundens lokaler.

Felt som er merket me * må fylles ut

Kursdeltaker

Arctic Installasjon As vil kontakte deg og bekrefte !